شهیــــد تورجی زاده :

یه توسل به حضرت زهرا (س)

گره کار رو حل میکنه ...