انقلابی هستم...
پای وطنم هستم...
مدیون شهدا هستم...
سرباز سیدعلی هستم...

و انقلابی می مانم...


وعده ما امروز... 22 بهمن در سرار کشور
تونستم عکس هم میگیرم براتون بچه هاااا.....