امروز چیزی رو گم کرده بودم

هرچی گشتم ، صلوات فرستادم ، اینور و اونور رو گشتم پیدا نشد ...

آخرش خسته شدم ، نشستم به کارهایی که کرده بودم فکر کردم

راحت نبود ولی چیزی که گم کرده بودم رو پیدا کردم

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

همه ما چیزی رو گم کردیم که پیدایش نمیکنیم ... !

درسته که اللهم عجل لولیک الفرج میگیم و ندبه میخونیم و ختم صلوات میگیریم...

اما بیایید بنشینیم و به اعمال و رفتارمان فکر کنیم تا بفهمیم

" کجا امام زمانمان را گم کردیم "

چرا اماممون رو گم کردیم و چه کار هایی کنیم تا پیداش کنیم؟

بی شک گم شده مون در تفکر در اعمال و رفتار خودمون پیدا میشه!