وَ برای فرجش دست تمنّا بردار...

مادر یوسف-آدینه تویی ،زهرا-جان...

اللهم-عجل-لسیدنا-الغریب-الفرج...