مثل هرشب، دلم برات کفتره سلطان....
تو این شلوغی، مارو یادت نره سلطان....

بنده نوازیت، همه میگن محشره سلطان....
تو این شلوغی، مارو یادت نره سلطان....

آروم میگه، این بده هم نوکر سلطان....
تو این شلوغی، مارو یادت نره سلطان....پ ن:
چهارشنبه و اینم سه تا از عکسایی که خودم گرفتم....
یکیش بالایی بود واینم دوتا دیگش:

یاعلی ع