امام خامنه ای :

"من همیشه به مردهای جوان توصیه می‌کنم

که شما در معاشرت با نامحرم و حتی محارم کاری نکنید

که زنان خود را وادار به حسادت کنید...

به دختران جوان هم سفارش می‌کنم که در برخوردشان با مردهای بیگانه ،

کاری نکنند و حرفی نزنند که حس حسادت و غیرت شوهرانشان را تحریک نمایند...


این حسادت‌ ها بدبینی می‌ آرود و پایه‌ های محبت را سست میکند و ریشه می‌ سوزاند..."