جان آقام ( عج ) . . .

از شنبه درون خود تلنبار شدیم/
تا آخر پنجشنبه تکرار شدیم/
خیر سرمان منتظر دیداریم!/
جمعه شد و لنگ ظهر بیدار شدیم....
الّلهُـــمَّ عَجِّــــــلْ لِوَلِیِّکَــــــ الْفَــــــــرَج الساعةْ